Sarmata? Kto to taki?

Rzeczywiście wzmianki o takich ludach pojawiły się u starożytnych autorów, np. u Herodota. Starożytni wschodnią Europę nazywali Sarmacją. Tę nazwę przejęła szlachta uważając, że stamtąd włąśnie przybyli jej przodkowie, podbijając i zmuszając do posłuszeństwa zastaną ludność.
Spróbuj odnaleźć tę krainę na mapie. Zaznacz też, jakie były jej naturalne granice.
 

 

 

 

 

 

 

Sarmacja, 1552-1568; zbiory Biblioteki Narodowej 
 

 

 

 

 

 

 

Góry - Karpaty

Sarmacja

Morze Bałtyckie

Wisła

Dniepr

BARDZO DOBRZE! Rzeczywiście Sarmacja miała leżeć między Dnieprem a Wisłą, między Morzem Bałtyckim a Karpatami. Jednak wbrew temu, co głosiła Polska szlachta, jej pochodzenie nie było inne niż reszty ludzi zamieszkujących Polskę.

 

SŁOWNICZEK

SZLACHTA ELEKCJA HETMAN POGOŃ PRZYWILEJE SZLACHECKIE SARMACI SARMACJA ŻUPAN KONTUSZ KOŁPAK KARABELA PASY KONTUSZOWE (SŁUCKIE) ZŁOTOGŁÓW

Powrót

 

29%  

Następne

 
 

Lista lekcji