Malbork - zamek pełen tajemnic

 

Jan Matejko, Hołd pruski


Dzieje państwa krzyżackiego zakończyły się ostatecznie w 1525 r. Prusy Zakonne zostały wóczas zamienione w świeckie państwo, zwane Prusami Ksiażęcymi, które ciągle jednak pozostawały lennem Polski. Władcą Prus został Albrecht Hohenzollern, wcześniej sprawowujący funkcję wielkiego mistrza krzyżackiego. Krzyżacy nie mają dziś swojego państwa, ale sam zakon istnieje i zajmuje się głównie działalnością charytatywną.

Przyporządkuj nazwy do odpowiednich definicji:

  Ziemie pozostające w rękach krzyżaków po II pokoju toruńskim, ale będące lennem Polski.
  Ziemie krzyżackie, włączone do Polski po II pokoju toruńskim.
  Świeckie państwo utworzone w 1525 r., lenno Polski. Jego władcą był Albreht Hohenzollern.


Prusy Zakonne

Prusy Książęce

Prusy Królewskie


 

 

SŁOWNICZEK

ZAKON RYCERSKI MNICH RYCERZ RÓD RYCERSKI KOMTUR POGANIE HERB ZIEMIA ŚWIĘTA PORTAL

Powrót

 

91%  

Następne

 
 

Lista lekcji