Princes Polonie - denar Bolesława Chrobrego

Obejrzyj film i odpowiedz na pytania:

 

Co było wykorzystywane jako płacidło w czasach wczesnego średniowiecza?

Płócienne chusteczki

Kawałki drewna.

Kamienie o różnych kolorach.

Za rządów którego władcy Polska została zwolniona z trybutu (opłaty) na rzecz cesarstwa?

Za Mieszka I.

Za Bolesława Chrobrego.

Za Mieszka II.

Wybierz zdanie, które najlepiej opisuje rolę monety we wczesnośredniowiecznej Polsce:

Monety były bardzo popularne. Wykorzystywano je do codziennych transakcji.

Monety były wykorzystywane wyłącznie przez władców. Zwykłym mieszkańcom nie wolno było ich posiadać.

Monety były wykorzystywane przede wszystkim do bardzo dużych transakcji. Zwykli ludzie często zakopywali je w ziemi, chcąc w ten sposób zabezpieczyć swoje oszczędności. Dzięki monetom książęta mogli też propagować symbolikę związaną z władzą - na przykład przypominać imię księcia i jego wizerunek.

 

SŁOWNICZEK

DENAR PLEMIĘ POLANIE DRUŻYNA KSIĄŻĘCA TRYBUT ŚWIĘTY WOJCIECH CHRYSTIANIZACJA MENNICA PŁACIDŁO

Powrót

 

68%  

Następne

 
 

Lista lekcji