Jacek Malczewski i symbolizm w Polsce

Kajdany


Jacek Malczewski, W tumanie, 1893-1894, domena publiczna, Muzeum Narodowe w Poznaniu

W każdym z poniższych zdań wspomniane jest jakieś wydarzenie. Spróbuj uporządkować zdania tak, żeby wspomniane w nich wydarzenia układały się od najwcześniejszego (1.) do najpóźniejszego (4.).
 

1.

2.

3.

4.

W sztuce symbolem zniewolenia często były łańcuchy i kajdany. Możesz zobaczyć je też na obrazie Malczewskiego "W tumanie", na którym kobieta skuta jest kajdanami. Artysta namalował go w latach 1893-1894, kiedy Polska wciąż była pod zaborami.

Malczewski namalował obraz "Polonia" z Muzeum Narodowego w Kielcach w 1918 roku. Polska odzyskała wtedy niepodległość, możemy więc przypuszczać, że oddalające się stopy w kajdanach symbolizują koniec niewoli.

Polska utraciła niepodległość w wyniku trzech rozbiorów. Trzeciego dokonano w 1795 roku.

Jacek Malczewski zmarł w Krakowie w 1929 roku - 11 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

 

SŁOWNICZEK

SYMBOLIZM SYMBOL INTERPRETACJA ZABORY ROZBIORY SZYNEL SYBERIA MŁODA POLSKA ROMANTYZM ZESŁANIE ZESŁANIEC

Powrót

 

65%  

Następne

 
 

Lista lekcji