Jacek Malczewski i symbolizm w Polsce


Jacek Malczewski, U studni, 1909, domena publiczna, własność prywatna w depozycie w Muzeum Narodowym w Kielcach

 

"Malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała"

Podobno tymi słowami Jacek Malczewski zwracał się do swoich uczniów. Cel ten udało się osiągnąć jeszcze za życia artysty. 

Jacek Malczewski urodził się w 1854 roku, a Polska odzyskała niepodległość w roku:

1945

1864

1918

Jacek Malczewski wówczas:

miał 64 lata i był znanym oraz cenionym artystą.

był bardzo młodym człowiekiem, który dopiero zaczynał swoją karierę.

Jak myślisz, co dokładnie według Jacka Malczewskiego miało oznaczać "malowanie tak, aby Polska zmartwychwstała"? Dziś możemy się tylko domyślać odpowiedzi na to pytanie. Na pewno jest jednak ona związana z symbolami, które pojawiały się na obrazach tego i innych malarzy-symbolistów. Przyjrzyjmy się dokładniej niektórym z nich.
 

 

SŁOWNICZEK

SYMBOLIZM SYMBOL INTERPRETACJA ZABORY ROZBIORY SZYNEL SYBERIA MŁODA POLSKA ROMANTYZM ZESŁANIE ZESŁANIEC

Powrót

 

53%  

Następne

 
 

Lista lekcji