Biżuteria
patriotyczna

Upadek powstania

Według historyków w całym powstaniu wzięło udział nawet 200 000 osób. Ze względu jednak na brak odpowiedniego szkolenia wojskowego, nigdy nie walczyło aż tyle osób na raz. Siły powstańców nie mogły równać się z regularną armią carską. Po piętnastu miesiącach walk powstanie upadło.

Co przyczyniło się do upadku powstania styczniowego? I jakie represje spotkały później Polaków w zaborze rosyjskim? Uporządkuj zdania.

Przyczyny upadku powstania

Represje po powstaniu

Skazanie osób, które uczestniczyły w powstaniu na zesłanie na Syberię.

Brak regularnej armii polskiej.

Słabe wyszkolenie dowódców i powstańców.

Konfiskowanie majątków, kara śmierci lub więzienia dla powstańców.

Zamknięcie polskich urzędów, zakaz tworzenia nowych stowarzyszeń.

Brak spodziewanej pomocy z innych krajów europejskich.

Usunięcie języka polskiego z urzędów i szkół.

Brak pełnego poparcia wszystkich warstw społecznych.

Brak precyzyjnych planów działania w momencie wybuchu powstania.

 

SŁOWNICZEK

MUZEALNIK ZABORY MANIFESTACJA ŻAŁOBA CYRKUŁ ROZBIORY EMANCYPACJA DYKTATOR WALKI PARTYZANCKIE REPRESJA GALANTERIA

Powrót

 

81%  

Następne

 
 

Lista lekcji