Biżuteria
patriotyczna

Biali i czerwoni

Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Organizowano kolejne manifestacje, coraz częściej krwawo tłumione przez władze carskie. Wśród Polaków wyodrębniły się dwie grupy: biali i czerwoni, które miały odmienne zdania na temat dalszych działań.

Które z poniższych zdań pasuje do poglądów Białych a które do poglądów Czerwonych? Przeciągnij zdania w odpowiednie miejsca.

BIALI
uważali, że odzyskanie niepodległości będzie możliwe dopiero w odległej przyszłości i tylko dzięki stopniowym reformom.

CZERWONI
przekonywali, że konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie walki zbrojnej.

Warto wykorzystać osłabienie Rosji by jak najszybciej odzyskać niepodległość

Powstanie powinno rozpocząć się jak najszybciej!

Polska nie ma w tej chwili szans na wygraną walkę z Rosją, na razie nie można dopuścić do wybuchu powstania

Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie będzie możliwe jeszcze przez wiele lat

 

SŁOWNICZEK

MUZEALNIK ZABORY MANIFESTACJA ŻAŁOBA CYRKUŁ ROZBIORY EMANCYPACJA DYKTATOR WALKI PARTYZANCKIE REPRESJA GALANTERIA

Powrót

 

43%  

Następne

 
 

Lista lekcji