Biżuteria
patriotyczna

Sprawdź się!

Co pamiętasz z dzisiejszej lekcji? Zaznacz prawdziwe i fałszywe zdania.

PrawdaFałszPytanie
Muzeum Warszawy znajduje się na w Warszawie na Starym Mieście.
Biżuteria patriotyczna często była w kolorze żałoby - czyli kolorze czerwonym.
Serce to symbol wiary.
W rozbiorach Polski brała udział Austria, Rosja oraz Prusy.
Powstanie styczniowe wybuchło przed powstaniem listopadowym.
Walki powstania styczniowego toczyły się tylko w zaborze pruskim.
Polska była pod zaborami przez 123 lata.
Żałobę narodowę oficjalnie ogłoszono w 1861 roku, po pogrzebie pięciu uczestników manifestacji patriotycznej zabitych przez wojsko carskie.
Przed powstaniem działały dwa stronnictwa - Białych (umiarkowane) i Czerwonych (radykalne).
Wielu powstańców styczniowych nosiło konfederatki.
Podczas powstania styczniowego nie toczono walk partyzanckich.
Kobiety nie angażowały się w powstanie styczniowe.
Przywódców powstań narodowych nazywamy dyktatorami.
Wielu uczestników powstania zesłano za karę na Saharę.

 

SŁOWNICZEK

MUZEALNIK ZABORY MANIFESTACJA ŻAŁOBA CYRKUŁ ROZBIORY EMANCYPACJA DYKTATOR WALKI PARTYZANCKIE REPRESJA GALANTERIA

Powrót

 

90%  

Następne

 
 

Lista lekcji