Gdzie mieszkała Żydówka z pomarańczami?
O Warszawie w drugiej połowie XIX wieku

Czasy, o których opowiadamy, to okres zaborów. Warszawa znajduje się wówczas w zaborze rosyjskim. Czy pamiętasz na czym polegała rusyfikacja? Wskaż dwie właściwe odpowiedzi.


na narzucaniu mieszkańcom ziem polskich pod zaborami rosyjskiej kultury

na promowaniu języka niemieckiego

na zakazie używania języka polskiego w szkołach i urzędach

 

Punkty:  

A czy pamiętasz kiedy nasiliły się działania rusyfikacyjne? Wskaż właściwą odpowiedź.
w drugiej połowie XIX wieku, po upadku powstania styczniowego

w średniowieczu, po bitwie pod Grunwaldem

Rusyfikacji przeciwstawiali się:

którzy realizowali program PRACY U

Według nich najważniejszym zadaniem było wsparcie i edukowanie ludności, czyli:

  1. nauczanie języka polskiego i polskiej kultury,
  2. pomoc w organizacji polskich sklepów i fabryk,
  3. rozwijanie świadomości narodowej,
  4. dążenie do poprawy warunków życia najbiedniejszych.
     
 

SŁOWNICZEK

KONSERWACJA ZABYTKÓW REALIZM NOKTURN POZYTYWIZM PRACA U PODSTAW IMPRESJONIZM KLASYCYZM SYMBOLIZM INDUSTRIALIZACJA RUSYFIKACJA

Powrót

 

76%  

Następne

 
 

Lista lekcji