Gdzie mieszkała Żydówka z pomarańczami?
O Warszawie w drugiej połowie XIX wieku

Industrializacja, czyli...


"Warszawa: Na Wiśle", drzeworyt Edwarda Gorazdowskiego z rysunku Aleksandra Gierymskiego, 1881, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Uzupełnij tekst przeciągając odpowiednie słowa:

Industrializacja to inaczegj rozwój  . W XIX stuleciu Warszawa stała się bardzo ważnym   przemysłowym. W mieście osiedlało się więc wielu chłopów, którzy przyjeżdżali do Warszawy w poszukiwaniu  

Wraz z przemysłem rozwijał się także   - przede wszystkim kolejowy chociaż wzrosło też znaczenie drogi  . Rozrosły się więc dzielnice Warszawy położone nad Wisłą - Powiśle i Solec. 

Nowi obywatele miasta osiedlali się w  . Chociaż wzniesiono wówczas wiele nowych budynków, to nie mieszkało się w nich wygodnie -   były ciasne i ciemne, a dostęp do świeżej   wielu miejscach był dużym  . Z rozrastającym się przemysłem wiązały się nie tylko nowe miejsca pracy, ale też utrudniające życie   i dym.

centrum

problemem

wodnej

hałas

mieszkania

kamienicach

pracy

przemysłu

transport

wody

 

SŁOWNICZEK

KONSERWACJA ZABYTKÓW REALIZM NOKTURN POZYTYWIZM PRACA U PODSTAW IMPRESJONIZM KLASYCYZM SYMBOLIZM INDUSTRIALIZACJA RUSYFIKACJA

Powrót

 

53%  

Następne

 
 

Lista lekcji