Kod Jana Matejki
O czym mówią nam obrazy Mistrza?

Czy potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania?

Niemcy chcieli znaleźć obraz "Bitwa pod Grunwaldem", aby:

Stał się ozdobą galerii w Berlinie

Stał się ozdobą gabinetu Josepha Goebbelsa

Aby go zniszczyć

Obraz "Bitwa pod Grunwaldem" został wywieziony z Warszawy do:

Lublina

Krakowa

Londynu

Niemcy wyznaczyli nagrodę za wskazanie miejsca ukrycia obrazu

W gigantycznej wysokości 2 milionów marek

W czystym złocie

Niewielką, ponieważ nie bardzo zależało im na tym dziele

Gdy pracownicy Muzeum Lubelskiego dowiedzieli się, że jego budynki mają być zajęte przez Niemców:

Wywieźli obraz z powrotem do Warszawy

Ukryli obraz w wykopanym dole na terenie Muzeum

Wywieźli obraz do nowej lokalizacji - stodoły taboru miejskiego

Obraz był transportowany:

Pociągiem w środku nocy

Na wozie pod stertą mebli w środku dnia

Nie przewożono go, został ukryty na terenie Muzeum

Po znalezieniu obrazu był on:

W doskonałym stanie, od razu został udostępniony publiczności

W bardzo złym stanie, renowacja była bardzo trudna

Był nieco zniszczony, ale szybko się z tym uporano

 

SŁOWNICZEK

OBRAZ HISTORYCZNY ALEGORIA SYMBOLIKA GALERIA PATOS EKSPRESJA PŁÓTNO RENOWACJA

Powrót

 

84%  

Następne

 
 

Lista lekcji