Kod Jana Matejki
O czym mówią nam obrazy Mistrza?

Wiesz już jak wyglądał Jan Matejko. Czy jesteś ciekaw, dlaczego Mistrz zaczął malować obrazy historyczne? Przeczytaj fragmenty artykułu, a następnie rozwiąż zadanie PRAWDA/FAŁSZ. 
 

"Ojciec artysty był czeskim emigrantem (osiadłym w Polsce ok. 1807), matka wywodziła się ze spolonizowanej rodziny niemieckiej, jednak w krakowskim domu Matejków panowała polska, patriotyczna atmosfera, (...). Istotny wpływ na ukształtowanie wyobraźni i zainteresowanie historią przyszłego malarza wywarł jego starszy brat, Franciszek Matejko, docent nauk pomocniczych historii i pracownik Biblioteki Jagiellońskiej. Nie bez znaczenia była tu również atmosfera rodzinnego miasta Krakowa; jego zabytki sięgające epoki średniowiecza, sanktuarium narodowe na Wawelu z Zamkiem Królewskim i grobami władców Polski w Katedrze oraz stosunkowo duża (w porównaniu z innymi zaborami) swoboda w kultywowaniu tradycji narodowych. (...)

Podejmując w 1852 naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, miał już Matejko wyraźnie określony kierunek zainteresowań. Wiedzę historyczną wciąż pogłębiał poprzez studiowanie dzieł dawnych kronikarzy oraz pasję rysownika-dokumentalisty odwzorowującego w szkicach ołówkowych wizerunki polskich królów i książąt, zabytki krakowskiej architektury, rzeźby i rzemiosła artystycznego.

[...]Za jedno z podstawowych zadań artysty uważał wnikliwe zbadanie zjawiska historycznego, pozwalające na jego rzetelną ocenę i moralny osąd tworzących je ludzi i sił politycznych."

Ewa Micke-Broniarek, Jan Matejko, culture.pl

PrawdaFałszPytanie
Rodzina Matejki pochodziła z Czech, w jego domu nie było żadnych tradycji patriotycznych.
Zainteresowania historyczne Matejki ukształtował w nim jego starszy brat.
Rozwojowi twórczości Matejki sprzyjała stosunkowo duża (w porównaniu z innymi zaborami) swoboda w kultywowaniu tradycji narodowych.
Matejko choć malował obrazy historyczne nie starał się studiować dawnych dzieł czy oglądać zabytków.
Matejko uważał, że artysta powinien wnikliwie badać zjawiska historyczne.

 

SŁOWNICZEK

OBRAZ HISTORYCZNY ALEGORIA SYMBOLIKA GALERIA PATOS EKSPRESJA PŁÓTNO RENOWACJA

Powrót

 

11%  

Następne

 
 

Lista lekcji