Kod Jana Matejki
O czym mówią nam obrazy Mistrza?

Jak już wiesz, Jan Matejko mieszkał w Krakowie. To miast znajdowało się w zaborze austriackim, cieszącym się dość dużą swobodą kulturową w porównaniu z zaborem pruskim czy rosyjskim. Dzięki temu Mistrz mógł tworzyć wspaniałe dzieła wspominające polską historię. Pozostawił po sobie ponad 300 obrazów i kilkaset rysunków i szkiców. Wiele z nich znajduje się w jednym z największych polskich muzeów.

Spójrz na jego logo i spróbuj rozszyfrować nazwę muzeum.

Muzeum Warszawskie

Muzeum Matejkowskie w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

SŁOWNICZEK

OBRAZ HISTORYCZNY ALEGORIA SYMBOLIKA GALERIA PATOS EKSPRESJA PŁÓTNO RENOWACJA

Powrót

 

16%  

Następne

 
 

Lista lekcji