Stanisław Wyspiański i jego pasje.

Projekty

Do prac nad swoimi utworami Stanisław Wyspiański podchodził bardzo poważnie. Jak już wiesz, był nie tylko autorem tekstu dramatu, ale również wszystkiego, co niezbędne do wystawienia go na scenie, czyli do tego, żeby powstało przedstawienie teatralne.

Spójrz na obrazy, przeczytaj tekst i spróbuj wpisać odpowiedni wyraz:


Afisz - Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna

Żeby na przedstawieniu pojawiła się publiczność, musi do niej dotrzeć informacja o spektaku. W tym celu przygotowywano specjalne, duże kartki z niezbędnymi informacjami. Następnie rozklejano je w widocznych miejscach w mieście - na słupach ogłoszeniowych, w witrynach teatru. Były to:   afisze/gazety/etykiety

Niestety tego typu prac Wyspiańskiego zachowało się bardzo niewiele - powyżej na obrazie - informacja o spektaklu pt. "Wnętrze" Maurycego Maeterlinga.

Podczas występu aktorzy występują w specjalnych strojach. Je również artysta projektował osobiście. Powyżej możesz zobaczyć kilka przykładów. Stroje takie nazywamy: stylizacjami/kostiumami/frakami

Stanisław Wyspiański planował także wygląd sceny, wszystkie dekoracje, rekwizyty - oprawę plastyczną. Wszystkie te elementy razem nazywamy plakatem/obrazem/scenografią

 

SŁOWNICZEK

SECESJA DRAMAT MACIERZYŃSTWO RZEŹBIARZ TWÓRCZOŚĆ SŁUŻĄCY / SŁUŻĄCA MEZALIANS PORTRET KRYPTA JAMA WITRAŻ AFISZ (INACZEJ: PLAKAT) SCENOGRAFIA PASTEL

Powrót

 

78%  

Następne

 
 

Lista lekcji