Na dworze ostatniego króla Polski

Mistrz Bacciarelli namalował portrety władców Polski w XVIII wieku. Niedługi później, bo w XIX wieku, poczet władców stworzył wybitny malarz Jan Matejko. Obecnie to właśnie portrety jego autorstwa są bardziej popularnymi wizerunkami władców. Przyjrzyj się uważnie obrazom. Zostały dobrane parami. Każda z nich przedstawia tę samą postać:

Bolesław Chrobry, Jan Matejko

Bolesław Chrobry, Marcello Bacciarelli

Władysław Łokietek, Jan Matejko

Władysław Łokietek, Marcello Bacciarelli

Jadwiga Andegaweńska, Jan Matejko

Jadwiga Andegwaweńska, Marcello Bacciarelli

Władysław Jagiełło, Jan Matejko

Władysław Jagiełło, Marcello Baciarelli

Stefan Batory, Jan Matejko

Stefan Batory, Marcello Bacciarelli

POCZET autorstwa Jana Matejki

POCZET autorstwa Marcello Bacciarellego

PORTRET - PRZEDSTAWIENIE SAMEJ TWARZY

OLEJNE OBRAZY

SZKICE WYKONANE OŁÓWKIEM

KOLOROWE

OBRAZY SPRAWIAJĄ WRAŻENIE WERSJI WSTĘPNEJ

OBRAZY DOPRACOWANE, STARANNIE WYKONANE

PRZEDSTAWIENIE PÓŁPOSTACI

Rzeczywiście, Matejko planował wykonanie barwnych obrazów, niestety nie zrealizował tego planu. Po jego śmierci prace takie wykonali jego uczniowie.
 

 

SŁOWNICZEK

ZABORY ROZBIORY REGIMENT ORDER ORŁA BIAŁEGO INSYGNIA PORTRECISTA WEDUCISTA

Powrót

 

75%  

Następne

 
 

Lista lekcji