Na dworze ostatniego króla Polski


Marcello Bacciarelli, autoportret malarza w brązowym fraku z 1793 r., Muzeum Narodowe w Warszawie, CC-BY-NC.

Oto artysta włoskiego pochodzenia pracujący dla polskiego króla oraz Rzeczpopsolitej. Jak nazywał się ten nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozwiąż rebus, żeby dowiedzieć się jak się nazywał:


Punkty:  


 

 

SŁOWNICZEK

ZABORY ROZBIORY REGIMENT ORDER ORŁA BIAŁEGO INSYGNIA PORTRECISTA WEDUCISTA

Powrót

 

50%  

Następne

 
 

Lista lekcji