Na dworze ostatniego króla Polski

Na czele Rzeczpospolitej Obojga Narodów stał król. Oto kilku z władców Rzeczpopsolitej Obojga Narodów. Czy potrafisz dopasować podpisy do obrazów?

Jan III Sobieski

Stefan Batory

Zygmunt August

Jan Kazimierz

Stanisław August Poniatowski

Zygmunt III Waza


 

 

SŁOWNICZEK

ZABORY ROZBIORY REGIMENT ORDER ORŁA BIAŁEGO INSYGNIA PORTRECISTA WEDUCISTA

Powrót

 

19%  

Następne

 
 

Lista lekcji