Ostatni lot
Samoloty nad walczącą Warszawą

Zrzut z Liberatora 14 sierpnia został przeprowadzony na Placu Krasińskich. W tym samym miejscu znajdowało się wyjście z kanałów. Tędy przybywali powstańcy ze Starego Miasta. Dziś tamte wydarzenia upamiętnia pomnik Powstania Warszawskiego. 
Poniższe ilustracje przedstawiają Plac Krasińskich w różnych epokach. Dopasuj do nich odpowiednie opisy.

Plac na przełomie XIX i XX w. Widoczny tramwaj konny.

Plac współcześnie. Widoczny pomnik Powstania Warszawskiego.

Plac pod koniec wieku XVIII, z widocznym działającym tam wówczas Teatrem Narodowym.

Plac tuż po wojnie, z pomnikiem Jana Kilińskiego, bohatera powstania kościuszkowskiego.

 

SŁOWNICZEK

ALIANCI PAŃSTWA OSI OKUPACJA ARMIA KRAJOWA GENERALNE GUBERNATORSTWO

Powrót

 

78%  

Następne

 
 

Lista lekcji