Józefa Piłsudskiego marzenia o niepodległości

W czerwcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Zaborcy Polscy stanęli po dwóch stronach konfliktu. Z jednej strony Rosjanie w sojuszu z Anglią i Francją, z drugiej zaś Niemcy w sojuszu z Austro-Węgrami. Wykorzystując przeszkolonych adeptów Związków Strzeleckich, na ziemiach zaboru austriackiego powstały polskie oddziały zwane Legionami Polskimi. Na ich czele stanął Józef Piłsudski. Posłuchaj jednej z pieśni legionowych, która powstała w tamtym okresie i spróbuj na jej podstawie wskazać, jaki mundur nosili legioniści Piłsudskiego.

 

Mundur legionistów Pisłudskiego

 

SŁOWNICZEK

MARSZAŁEK POLSKI LEGIONY POLSKIE POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA ZECER BIBUŁA KRYZYS PRZYSIĘGOWY INTERNOWANIE AKT 5 LISTOPADA POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA PAŃSTWA CENTRALNE I WOJNA ŚWIATOWA NARAMIENNIKI INACZEJ PAGONY

Powrót

 

65%  

Następne

 
 

Lista lekcji