Astrolabium Mikołaja Kopernika
i początki renesansu w Polsce

Wynalazek druku

Strona tytułowa "O obrotach sfer niebieskich"
Mikołaja Kopernika

W połowie XV wieku Jan Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarską. Wcześniej książki pisano tylko ręcznie. Pierwsi drukarze przybyli do Polski z Niemiec już kilka lat później. W XVI wieku druk był już powszechny, a największym polskim ośrodkiem drukarstwa był Kraków - tam działała przecież Akademia Krakowska. 
Co zmieniło się dzięki wynalazkowi Gutenberga? Uporządkuj tabelę.

CECHY KSIĄŻKI DRUKOWANEJ

CECHY KSIĄŻKI PISANEJ RĘCZNIE

Taka książka jest bardzo cenna, trafia więc tylko do niewielkiej liczby czytelników.

Jest dużo tańsza.

Książka ma wiele egzemplarzy, trafia więc do dość szerokiej grupy czytelników.

Jest dużo droższa.

Łatwo przygotować kilka, a nawet kilkaset egzemplarzy jednego tytułu.

Jej przygotowanie trwa dość krótko.

Dzięki takim książkom łatwiej jest upowszechniać nowe idee - choćby takie, jak zawarta w dziele "O obrotach sfer niebieskich" Mikołaja Kopernika.

Jej powstanie trwa bardzo długo.

Trudno przygotować choćby kilka egzemplarzy jednego tytułu.


 

 

SŁOWNICZEK

RENESANS ASTROLABIUM KWADRANT TRIQUETRUM TEORIA HELIOCENTRYCZNA TEORIA GEOCENTRYCZNA SIEDEM SZTUK WYZWOLONYCH HUMANIZM PRAWO KANONICZNE KRUŻGANKI

Powrót

 

76%  

Następne

 
 

Lista lekcji