Astrolabium Mikołaja Kopernika
i początki renesansu w Polsce

Czym był renesans?

Uzupełnij tekst słowami: humanistami, rzymskie, Polski, dworze, starożytną, odrodzenie, Włoszech, greckich

Leonardo da Vinci, "Człowiek witruwiański", ok. 1492, domena publiczna

Renesans rozpoczął się we w XIV wieku. Nazwa tej epoki pochodzi od francuskiego słowa renaissance, które należy tłumaczyć jako "". Co jednak odrodziło się w renesansie?

Chodzi tu o zainteresowanie starożytnością. W renesansie studiowano dzieła pisane po łacinie, czytano filozofów, badano antyczną sztukę i architekturę. Tworząc nowe dzieła inspirowano się kulturą . W centrum zainteresowania zaczęto stawiać człowieka i jego życie, a nie, jak w średniowieczu, Boga i wiarę. Znawców starożytnej kultury i renesansowych badaczy zaczęto więc nazywać (po łacinie humanus oznacza ludzki).

Dzięki wynalezieniu druku nowe idee szybko rozprzestrzeniały się w całej Europie. Renesans wkrótce zawitał także do i był bardzo popularny na krakowskim Jagiellonów.
 

 

SŁOWNICZEK

RENESANS ASTROLABIUM KWADRANT TRIQUETRUM TEORIA HELIOCENTRYCZNA TEORIA GEOCENTRYCZNA SIEDEM SZTUK WYZWOLONYCH HUMANIZM PRAWO KANONICZNE KRUŻGANKI

Powrót

 

53%  

Następne

 
 

Lista lekcji