Izabela Czartoryska - arystokratka, która pokazała ludziom sztukę
Pierwsze polskie muzeum

Dalsze dzieje kolekcji

W 1831 roku rząd carski skonfiskował majątki Czartoryskich w zaborze rosyjskim. Na szczęście nie dotyczyło to kolekcji księżnej Izabeli! Udało jej się bowiem zbiory wywieźć i ukryć w sieniawskim majątku rodziny. Jakie były ich dalsze losy? Poniżej przedstawiono najważniejsze punkty w historii zbiorów. Przeczytaj je uważnie, a następnie ułóż w odpowiedniej kolejności na osi czasu widocznej poniżej. Zaznaczono już na niej najważniejsze wydarzenia z historii Polski od końca XVIII wieku.

 

  • Jeszcze przed klęską powstania listopadowego księżna Izabela ukryła większą część kolekcji. Dzięki temu kolekcja nie została skonfiskowana po powstaniu listopadowym. Wiele obiektów trafiło do zaprzyjaźnionych rodów. Potem zabytki te były w tajemnicy przewożone do rezydencji w Sieniawie w zaborze austriackim.
  • W połowie XIX wieku kolekcja trafiła do Paryża, gdzie opiekował się nią syn księżnej Izabeli.
  • Dzięki staraniom wnuka księżnej Izabeli zbiory w końcu trafiły do Krakowa. Po upadku kolejnego powstania otwarto tam Muzeum Książąt Czartoryskich.
  • Tuż przed wybuchem II wojny światowej kolekcja została ukryta w piwnicach pałacu w Sieniawie. Zbiory zostały jednak odnalezione i rozgrabione przez Niemców.
  • Po zakończeniu II wojny światowej odzyskano zbiory księżnej Izabeli, które stały się częścią kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Niektóre z zagrabionych obiektów wciąż jeszcze pozostają zaginione, tak jak na przykład "Portret Młodzieńca" Rafaela Santiego.
  • Po upadku komunizmu w Polsce kolekcja trafiła pod opiekę Fundacji Książąt Czartoryskich.
  • W drugiej dekadzie XXI wieku zbiory zakupiło państwo polskie. Główna część kolekcji pozostała w Krakowie, jednak niektóre zabytki powróciły do Puław, gdzie można je zobaczyć w Muzeum Czartoryskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolekcja trafia pod opiekę syna księżnej w Paryżu

Zbiory księżnej trafiają pod opiekę Fundacji Książąt Czartoryskich

Ukrycie kolekcji księżnej w pałacu w Sieniawie

Włączenie zbiorów księżnej do kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie

Zakup kolekcji przez państwo polskie

Otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

Ukrycie kolekcji przez księżną, dzięki czemu zbiory nie zostały skonfoskowane po upadku powstania listopadowego

 

SŁOWNICZEK

GRAND TOUR HERMES (W MITOLOGII RZYMSKIEJ MERKURY) WESTA (W MITOLOGII GRECKIEJ HESTIA) SYBILLA KADUCEUSZ OŚWIECENIE EKSPONAT TIVOLI FRYZ GIRLANDA

Powrót

 

76%  

Następne

 
 

Lista lekcji