Izabela Czartoryska - arystokratka, która pokazała ludziom sztukę
Pierwsze polskie muzeum

Czasy księżnej Izabeli


Kazimierz Wojniakowski, Izabela Czartoryska jako Cyganka Jawnuta, ok 1795, Muzeum Narodowe w Krakowie-Muzeum Książąt Czartoryskich, domena publiczna

Księżna Izabela była świadkiem wielu istotnych wydarzeń historycznych. Jakich? Przyporządkuj nazwy wydarzeń do ich opisów.

Rozbiory Polski

Sejm Wielki (Sejm Czteroletni)

Insurekcja kościuszkowska

Powstanie listopadowe

Polskie powstanie narodowe skierowane przeciwko Rosji, które wybuchło w Warszawie 29. listopada 1830 roku.

Obradował w latach 1788-1792. Jego najważniejszym osiągnięciem było wprowadzenie Konstytucji 3 maja.

Polskie powstanie narodowe skierowane przeciwko Rosji i Prusom, które wybuchło w 1794 roku. Jego przywódcą był Tadeusz Kościuszko.

Podział Ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów pomiędzy sąsiadujące z krajem mocarstwa - Rosję, Prusy i Austrię. Pierwszy odbył się w 1772 roku, drugi w 1793, a trzeci w 1795 roku.


 

 

SŁOWNICZEK

GRAND TOUR HERMES (W MITOLOGII RZYMSKIEJ MERKURY) WESTA (W MITOLOGII GRECKIEJ HESTIA) SYBILLA KADUCEUSZ OŚWIECENIE EKSPONAT TIVOLI FRYZ GIRLANDA

Powrót

 

47%  

Następne

 
 

Lista lekcji