Izabela Czartoryska - arystokratka, która pokazała ludziom sztukę
Pierwsze polskie muzeum

Kim była Izabela Czartoryska z Flemmingów?

Kim właściwie była osoba, która stworzyła świątynię Sybilli w Puławach? Żeby się dowiedzieć obejrzyj film. Następnie spróbuj rozwiązać nasz quiz!


Izabela Czartoryska urodziła się...

w Dreźnie w 1793 roku

w Warszawie w 1746 roku

w Puławach w 1731 roku

Dzięki czemu księżna Izabela uzupełniła braki w edukacji...

Dzięki licznym zagranicznym podróżom.

Dzięki nauce w wiejskiej szkole.

Dzięki grywaniu w przedstawieniach teatralnych.

Rezydencję Czartoryskich w Puławach nazywano...

Nowymi Atenami

Świątynią Sybilli

Świątynią Westy

Izabela Czartoryska interesowała się polityką i bywała na obradach...

Kongresu wiedeńskiego

Okrągłego stołu

Sejmu czteroletniego

W odpowiedzi na jakie wydarzenie historyczne powstało muzeum w świątyni Sybilli?

Powstanie listopadowe

Rozbiory Polski

Uchwalenie Konstytucji 3 maja

Majątek Czartoryskich został skonfiskowany przez carski rząd w ramach kary za udział Czartoryskich w:

Powstaniu listopadowym

Powstaniu styczniowym

Insurekcji kościuszkowskiej

 

SŁOWNICZEK

GRAND TOUR HERMES (W MITOLOGII RZYMSKIEJ MERKURY) WESTA (W MITOLOGII GRECKIEJ HESTIA) SYBILLA KADUCEUSZ OŚWIECENIE EKSPONAT TIVOLI FRYZ GIRLANDA

Powrót

 

35%  

Następne

 
 

Lista lekcji