Nowy port nad Bałtykiem.
Dzieje Gdyni.

Największy rozkwit Gdynia przechodziła w okresie międzywojennym. Zadecydowano o budowie nowoczesnego portu, do którego mogłyby zwijać również linie międzynarodowe. Uzupełnij luki w poniższym tekście. 

Po zakończeniu I wojny światowej oraz odzyskaniu przez Polskę  ,
nowy kraj miał bardzo ograniczony dostęp do  . W myśl traktatu wersalskiego   zyskał status Wolnego Miasta pod kontrolą  
Obszar ten został zdemilitaryzowany, przeważała w nim ludność  . Rzeczpospolita w myśl ustaleń powojennych mogła bez   korzystać z portu, lecz w praktyce było to utrudniane. Brak kontroli władz polskich nad miastem spowodował konieczność budowy nowego  .  

Gdańsk

portu

Bałtyku

przeszkód

niemiecka

niepodległości

Ligi Narodów


 

 

SŁOWNICZEK

Liga Narodów Demilitaryzacja Eksport Import Regaty Bandera Falochron Infrastruktura

Powrót

 

24%  

Następne

 
 

Lista lekcji