Jak zostać królem perkalu w Łodzi?
Historia Białej Fabryki

Czy wiesz, jak żyło się robotnikom zatrudnionych w pierwszych fabrykach? Przeczytaj tekst wstawiając odpowiednie wyrazy w puste miejsca.


GNU Free Documentation License, Version 1.2

 

W fabrykach często dochodziło do wypadków przy pracy spowodowanych przez niezabezpieczone maszyny, ale też poprzez   czy brak doświadczenia. Robotnicy zapadali też na różne choroby związane z wykonywanymi czynnościami, jak choroby płuc czy układu krążenia. Robotnicy   wówczas ubezpieczeni i   im opieka lekarska. W razie wypadku lub choroby mogli oni liczyć tylko na siebie i pomoc swojej rodziny. Właściciel fabryki   zastąpić chorującego pracownika kimś innym. W lepszej sytuacji byli robotnicy wykwalifikowani i majstrowie, którzy mogli liczyć na lepsze traktowanie. Jednak większość robotników w przypadku nieszczęścia nie miała szans na wsparcie ze strony właściciela fabryki.

zmęczenie ludzi

nie byli

nie przysługiwała

łatwo mógł

 

SŁOWNICZEK

PERKAL WŁÓKIENNICTWO ŁÓDŹ ROLNICZA ŁÓDŹ PRZEMYSŁOWA ZIEMIA OBIECANA MANCHESTER PÓŁNOCY BAWEŁNA PRZĘDZA

Powrót

 

63%  

Następne

 
 

Lista lekcji