Jak zostać królem perkalu w Łodzi?
Historia Białej Fabryki

A teraz sprawdź, co udało Ci się zapamiętać z tej lekcji. Uzupełnij zdania wyrażeniami z rozsypanki.

A teraz sprawdź, co udało Ci się zapamiętać z tej lekcji. Uzupełnij zdania wyrażeniami z rozsypanki.

Symbolem nowoczesności w fabryce Geyera była  .
W Białej Fabryce do produkcji tkanin używano głównie  .
Biała Fabryka znajdowała się przy  .
Obecnie w Białej Fabryce znajduje się  .
Łódź została wybrana na miasto przemysłowe ze względu na  .
Łódź często nazywano  .
Ludwik Geyer był właścicielem  .
Ludwik Geyer nazywany był królem  .
Dzieci robotników  .

ulicy Piotrkowskiej

ziemią obiecaną

pracowały w fabryce

perkalu

bawełny

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

dostęp do wody i lasów

Białej Fabryki

maszyna parowa

 

SŁOWNICZEK

PERKAL WŁÓKIENNICTWO ŁÓDŹ ROLNICZA ŁÓDŹ PRZEMYSŁOWA ZIEMIA OBIECANA MANCHESTER PÓŁNOCY BAWEŁNA PRZĘDZA

Powrót

 

88%  

Następne

 
 

Lista lekcji