Jak zostać królem perkalu w Łodzi?
Historia Białej Fabryki

Poniżej widzisz podpisane obrazki. Wykorzystaj je do prawidłowego uzupełnienia luk w tekście.

Podstawowym surowcem w Białej Fabryce była , z której produkowano miękkie tkaniny. Wytwarzano z niej , a następnie tkano materiał. Innym towarem, z którego słynęła Biała Fabryka był . Ludwik Geyer jako pierwszy w zakupił maszynę do drukowania perkali. Jego tkaniny były kolorowe i chętnie kupowane, a on sam nazywany był "królem perkalu". Kiedy w 1843 roku zaprezentował w Moskwie swoje towary otrzymał prawo do używania na swoich wyrobach i szyldach, co było dużym wyróżnieniem dla przedsiębiorcy.

 

SŁOWNICZEK

PERKAL WŁÓKIENNICTWO ŁÓDŹ ROLNICZA ŁÓDŹ PRZEMYSŁOWA ZIEMIA OBIECANA MANCHESTER PÓŁNOCY BAWEŁNA PRZĘDZA

Powrót

 

50%  

Następne

 
 

Lista lekcji