Jak zostać królem perkalu w Łodzi?
Historia Białej Fabryki

Zastanów się, co mogło być potrzebne robotnikom i wpływać na poprawę ich sytuacji? Zaznacz w tekście właściwe odpowiedzi.


Domena publiczna

Ludwik Geyer jako przedsiębiorca korzystał z taniej pracy robotników, często też nieletnich. Jednak jednocześnie prowadził działalność społeczną, która przyczyniała się do poprawy losu przynajmniej niektórych osób zatrudnionych w jego fabryce.

 

 

Sfinansował on budowę  , a także   robotników. Z jego inicjatywy powstał też pierwszy  . Był też między innymi członkiem  , a także  . Założył również  , która utrzymywała lekarza i wypłacała robotnikom zapomogi w czasie choroby.

kasę chorych

Komitetu Opieki i Wsparcia Ubogich

szpitala w Łodzi

szkołę dla dzieci

Towarzystwa Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich

chór w Łodzi

 

 

SŁOWNICZEK

PERKAL WŁÓKIENNICTWO ŁÓDŹ ROLNICZA ŁÓDŹ PRZEMYSŁOWA ZIEMIA OBIECANA MANCHESTER PÓŁNOCY BAWEŁNA PRZĘDZA

Powrót

 

75%  

Następne

 
 

Lista lekcji