Włoski smok u boku polskiego orła


Jan Matejko, Zawieszenie dzwonu Zygmunta. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie. Domena publiczna

Wiesz już, że Bona odebrała staranne wykształcenie, co przygotowywało ją do sprawowania władzy na równi z mężczyznami. W Polsce jednak, jako kobieta oraz cudzoziemka nie miała łatwego zadania. Szlachta widziała w niej głównie żonę Zygmunta I. Mimo to ambitna królowa była gotowa realizować własne plany polityczne. 
Bona, razem z członkami najbliższej rodziny i dworu, brała udział w ważnych wydarzeniach w Królestwie. Przyjrzyj się obrazowi Jana Matejki i spróbuj rozpoznać postacie, przyporządkowując im podpisy. 

 

 

 

 

 

błazen Stańczyk

Zygmunt August

król Zygmunt I

królowa Bona

królewna Izabela

 

SŁOWNICZEK

RETORYKA ARRAS POSAG MONOGRAM SZLACHTA OPRAWA WDOWIA KAMEA RENESANS

Powrót

 

64%  

Następne

 
 

Lista lekcji