Włoski smok u boku polskiego orła

Bona, wychowana we włoskich pałacach, otaczała się sztuką i pięknymi przedmiotami. W skład jej posagu wchodziły między innymi arrasy - kolorowe, dekorowane tkaniny. Stały się one zaczątkiem kolekcji najpierw męża Bony, a następnie ich syna, Zygmunta Augusta. Ich zbiór liczył ponad 350 arrasów! Do dzisiaj zachowały się 136 i można je podziwiać  w Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Krakowskie arrasy przedstawiają często sceny z Biblii, motywy zwierzęce, krajobrazy, godła Polski i Litwy, a także monogramy Zygmunta Augusta. Wyglądają trochę jak utkane obrazy.
 

Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu

 

Przyjrzyj się literom w środku trzeciego arrasu. To monogram króla Zygmunta Augusta, ale zapisany po łacinie. Spróbuj wstawić odczytane litery w odpowiednie miejsca.
IGISMUNDUS UGUSTUS

 

 

SŁOWNICZEK

RETORYKA ARRAS POSAG MONOGRAM SZLACHTA OPRAWA WDOWIA KAMEA RENESANS

Powrót

 

32%  

Następne

 
 

Lista lekcji