Światło z apteki
Historia Ignacego Łukasiewicza

Ignacy Łukasiewicz, wyk. Andrzej Grabowski, domena publiczna

Dzisiaj poznasz słynnego przedsiębiorcę, który położył kamień milowy w historii... oświetlenia!
Portret, który widzisz obok, przedstawia Ignacego Łukasiewicza, wybitnego polskiego wynalazcę żyjącego w XIX w. Bardzo zasłużył się dla rozwoju przemysłu na Podkarpaciu, choć początkowo kształcił się w innym zawodzie. Jakim?

 

 

 

 

Rozwiąż rebus.

Punkty:  

 

SŁOWNICZEK

DESTYLACJA DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA NAFTA

Powrót

 

6%  

Następne

 
 

Lista lekcji