Światło z apteki
Historia Ignacego Łukasiewicza

    Ignacy Łukasiewicz zmarł w 1882 r. na skutek ciężkiego zapalenia płuc. Mimo że od jego śmierci minęło niemal sto pięćdziesiąt lat, mieszkańcy Lwowa, Jasła, Krosna, Gorlic czy Rzeszowa nie zapomnieli o  nim. W jaki sposób go upamiętniono w wymienionych miastach? 

UPAMIĘTNIENIA IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Nazwiskiem wynalazcy nazwano dom opieki w Gorlicach

Łukasiewicz został honorowym obywatelem Krosna i Jasła

W Jaśle znajduje się tablica upamiętniająca wynalazcę

Postawiono mu pomniki w Krośnie i we Lwowie

Politechnika Rzeszowska przyjęła jako patrona Ignacego Łukasiewicza

W wielu miastach na Podkarpaciu znajdują się szkoły i ulice imienia Łukasiewicza

W Bóbrce postawiono pomnik w kształcie wielkiej lampy naftowej

Na cześć wynalazcy usypano wielki kopiec w Krośnie obok muzeum

 

SŁOWNICZEK

DESTYLACJA DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA NAFTA

Powrót

 

83%  

Następne

 
 

Lista lekcji