Światło z apteki
Historia Ignacego Łukasiewicza

Sprawdź, czy pamiętasz - rozwiąż nasz quiz na temat życia i pracy Ignacego Łukasiewicza

Ignacy Łukasiewicz urodził się w:

Zadusznikach na Podkarpaciu

We Lwowie

W Łańcucie, gdzie pracował potem w aptece

Jakim wynalazkiem zasłynął Ignacy Łukasiewicz?

Skonstruował szyb wiertniczy

Zbudował maszynę do szybszej produkcji tabletek w aptece

Wydestylował naftę i zbudował lampę naftową

Gdzie użyto lampy po raz pierwszy?

Podczas budowy kolei

Podczas pracy w aptece

Podczas operacji

Gdzie zaświeciła po raz pierwszy latarnia uliczna?

W Jaśle

W Krośnie

W Gorlicach

Jakie Towarzystwo zainicjował Ignacy Łukasiewicz?

Krajowe Towarzystwo Wiertnicze

Krajowe Towarzystwo Naftowe

Regionalne Towarzystwo Dobroczynne

Gdzie powstała pierwsza w Polsce kopalnia ropy naftowej?

W Ropiance

W Krośnie

W Bóbrce

Gdzie znajduje się Muzeum Podkarpackie z największą w kraju kolekcją lamp naftowych?

W Gorlicach

W Krośnie

W Rzeszowie

Oprócz pracy nad naftą Ignacy Łukasiewicz zajmował się także:

Działalności dobroczynną

Szybownictwem

Podróżowaniem

Do czego można wykorzystać ropę naftową i jej pochodne?

Do produkcji benzyny

Do produkcji smarów i olejów przemysłowych

Obie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

SŁOWNICZEK

DESTYLACJA DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA NAFTA

Powrót

 

89%  

Następne

 
 

Lista lekcji