Światło z apteki
Historia Ignacego Łukasiewicza

Obejrzyj film o Ignacym Łukasiewiczu, a następnie odpowiedz na poniższe pytania.

Na terenie jakiego zaboru urodził się w 1822 r. Ignacy Łukasiewicz?

rosyjskiego

austriackiego

pruskiego

Gdzie Ignacy Łukasiewicz podjął swoją pierwszą praktykę aptekarską?

we Lwowie

w Zadusznikach

w Łańcucie

Co utrudniło Łukasiewiczowi wyjazd na studia?

konspiracyjna przeszłość i brak paszportu

brak zdolności

brak pieniędzy

Gdzie Łukasiewicz rozpoczął studia farmaceutyczne?

we Lwowie

w Wiedniu

w Krakowie

 

SŁOWNICZEK

DESTYLACJA DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA NAFTA

Powrót

 

11%  

Następne

 
 

Lista lekcji