Światło z apteki
Historia Ignacego Łukasiewicza


fot. Drozdzik, CC BY-SA 3.0


Stołowa lampa naftowa
(zdjęcie dzięki uprzejmości Muzeum Podkarpackiego w Krośnie)

Ignacy Łukasiewicz  działając w rejonie Gorlic, Krosna i  Jasła rozwijał przemysł naftowy.  W Muzeum Podkarpackim w Krośnie powstała ekspozycja przedstawiająca historię oświetlenia, w której  zaakcentowano szczególnie wkład farmaceuty-wynalazcy w rozwój tej dziedziny oraz zastosowanie wymyślonej przez niego lampy naftowej. 
W którym roku powstało muzeum? Odnajdź na fotografii cyfry i spróbuj ustawić je w odpowiedniej kolejności, aby poznać rok.


Ekspozycja w Muzeum Podkarpackim (zdjęcie ze strony Muzeum)

 

SŁOWNICZEK

DESTYLACJA DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA NAFTA

Powrót

 

50%  

Następne

 
 

Lista lekcji