Gdzie tworzył Fryderyk Chopin?

Sprawdź się!

Czy potrafisz rozwiązać quiz dotyczący Fryderyka Chopina i Wielkiej Emigracji?

W jakich latach żył Fryderyk Chopin?

1793-1830

1810-1849

1876-1914

Które z poniższych dzieł skomponował Chopin?

Bagatela a-moll WoO 59 (szerzej znana jako 'Dla Elizy')

Polonez As-Dur op. 53 (zwany heroicznym)

Opera 'Wesele Figara'?

Jakie zdarzenie historyczne wywarło wpływ na twórczość Chopina i zostało przezeń wspomniane na kartach 'Dziennika Stuttgarckiego'?

upadek powstania listopadowego

wybuch powstania styczniowego

I rozbiór Rzeczpospolitej

Kogo można było spotkać wśród Wielkiej Emigracji?

Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana

Jana Matejkę, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera

Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Adama Jerzego Czartoryskiego

W jakim mieście zamieszkała największa liczba Polaków, którzy musieli opuścić kraj po upadku powstania listopadowego?

w Paryżu

w Dreźnie

w Londynie

W jakim zaborze wybuchło powstanie listopadowe?

austriackim

pruskim

rosyjskim

 

SŁOWNICZEK

KALIGRAFIA GUWERNER POLONEZ ETIUDA WIRTUOZ KONCERT ROMANTYZM STYL BRILLANT TOURNÉE RUSYFIKACJA EMIGRACJA HOTEL LAMBERT EKSPONAT

Powrót

 

88%  

Następne

 
 

Lista lekcji