Gdzie tworzył Fryderyk Chopin?

Powstanie listopadowe


Marcin Zaleski, Cykl Listopadowy, Wzięcie Arsenału, 1830

(a) Powstanie listopadowe wybuchło 29 listopada 1830 roku. (b) Walki rozpoczęły się w Warszawie atakiem na Belweder. (c) Było odpowiedzią na łamanie przez cara konstytucji Królestwa Polskiego i miało pozwolić Polakom na odzyskanie niepodległego Państwa. (d) Walki objęły zabór rosyjski. (e) Powstanie upadło jesienią 1831 roku. (f) Jego upadek spowodowała przede wszystkim znacząca przewaga sił rosyjskich oraz brak wsparcia ze strony pozostałych państw europejskich. (g) W efekcie powstania ograniczono niezależność Królestwa Polskiego, nasiliły się represje, a tereny Polski opuściło bardzo wiele osób zaangażowanych w działania niepodległościowe. (h) Wielu emigrantów zamieszkało w Paryżu.

W którym zdaniu (wpisz odpowiednią literę):

  1. Wspomniano datę wybuchu powstania:
  2. Wymieniono miejsce jego wybuchu:
  3. Opisano przyczyny upadku powstania: 
  4. Wymieniono jego skutki:
     
 

SŁOWNICZEK

KALIGRAFIA GUWERNER POLONEZ ETIUDA WIRTUOZ KONCERT ROMANTYZM STYL BRILLANT TOURNÉE RUSYFIKACJA EMIGRACJA HOTEL LAMBERT EKSPONAT

Powrót

 

31%  

Następne

 
 

Lista lekcji