Gdzie tworzył Fryderyk Chopin?

Wielka . . . . . . . . .

Jak nazywamy masowe wyjazdy Polaków z ojczyzny, które bezpośrednio związane były z upadkiem powstania listopadowego? Żeby się dowiedzieć rozwiąż krzyżówkę.
 

WIELKA EMIGRACJA - tak nazywamy emigrację ludności polskiej, która miała miejsce po upadku powstania listopadowego. Tylko w latach trzydziestych XIX wieku zjawisko to dotyczyło blisko 10 tysięcy osób! Wielu z emigrantów osiedliło się w Paryżu, gdzie kwitło emigracyjne życie kulturalne i polityczne.
 

 

SŁOWNICZEK

KALIGRAFIA GUWERNER POLONEZ ETIUDA WIRTUOZ KONCERT ROMANTYZM STYL BRILLANT TOURNÉE RUSYFIKACJA EMIGRACJA HOTEL LAMBERT EKSPONAT

Powrót

 

56%  

Następne

 
 

Lista lekcji