Gdzie tworzył Fryderyk Chopin?

Kto jeszcze mieszkał w Paryżu?


Teofil Kwiatkowski, Polonez Chopina (Bal w hotelu Lambert), 1855-1860, Muzeum Narodowe w Poznaniu 

Po upadku powstania listopadowego wielu polskich twórców i działaczy politycznych, zmuszonych do opuszczenia kraju, zamieszkało w Paryżu. To tam powstawały wybitne polskie dzieła sztuki i utwory literackie, tam też dyskutowano o możliwych sposobach odzyskania niepodległości. Kogo można było spotkać w Paryżu w połowie XIX wieku? Spróbuj odszyfrować imiona i nazwiska:

- polski wieszcz narodowy, poeta romantyczny i działacz polityczny. Autor "Pana Tadeusza" i "Dziadów".

- polski wieszcz narodowy i poeta romantyczny. Autor "Balladyny" i "Kordiana".

- polski książę i mąż stanu, prezes Rządu Tymczasowego podczas powstania listopadowego, założyciel obozu poliycznego "Hotel Lambert".

- polski dowódca wojskowy i działacz polityczny, uczestnik powstania listopadowego. 
 

 

SŁOWNICZEK

KALIGRAFIA GUWERNER POLONEZ ETIUDA WIRTUOZ KONCERT ROMANTYZM STYL BRILLANT TOURNÉE RUSYFIKACJA EMIGRACJA HOTEL LAMBERT EKSPONAT

Powrót

 

50%  

Następne

 
 

Lista lekcji