Lance do boju, szable w dłoń!
Polacy przeciw bolszewikom

Rozpoznaj postacie związane z wojną z bolszewikami przyporządkowując im nazwiska i imiona.

JÓZEF PIŁSUDSKI

Dowódca sił bolszewickich w bitwie pod Warszawą.

JAN KOWALEWSKI

Naczelny dowódca wojska ukraińskiego.

MICHAIŁ TUCHACZEWSKI

SYMON PETLURA

Polski matematyk i kryptolog, złamał szyfr sowietów.

ks. IGNACY SKORUPKA

Duchowny, kapelan polskiego wojska, zginął podczas bitwy o Warszawę.

Główny dowódca sił polskich w wojnie polsko-bolszewickiej.

 

SŁOWNICZEK

BOLSZEWICY PROLETARIAT BURŻUAZJA ABDYKACJA PROPAGANDA DEZERCJA WŁOŚCIANIE KARTKA ŻYWNOŚCIOWA

Powrót

 

55%  

Następne

 
 

Lista lekcji