Lance do boju, szable w dłoń!
Polacy przeciw bolszewikom

W wojnie polsko-bolszewickiej bardzo ważne było zachęcenie do walki ochotników - mieszkańców miast i wsi. Polskie władze za pomocą odezw i plakatów starały się obudzić poczucie jedności w mieszkańcach młodego kraju, który dopiero odzyskał niepodległość. Powołano Armię Ochotniczą. Jak już wiesz, na jej czele stanął  generał Józef Haller. Jednocześnie ważne było, aby nie pozwolić propagandzie bolszewickiej przeciągnąć na swoją stronę chłopów i robotników. Zachęcano do walki ramię w ramię z polskimi żołnierzami i stawiania oporu maszerującej w kierunku Warszawy Armii Czerwonej
Ułóż puzzle przedstawiające jeden z polskich plakatów z kolekcji Muzeum Niepodległości.

 

 

SŁOWNICZEK

BOLSZEWICY PROLETARIAT BURŻUAZJA ABDYKACJA PROPAGANDA DEZERCJA WŁOŚCIANIE KARTKA ŻYWNOŚCIOWA

Powrót

 

59%  

Następne

 
 

Lista lekcji