Lance do boju, szable w dłoń!
Polacy przeciw bolszewikom

Marsz bolszewików w kierunku Warszawy spowodował nie tylko mobilizację wojsk, lecz też rozprzestrzenianie idei komunistycznych. Tym bardziej ważne było wzbudzenie postaw patriotycznych i jednoznaczne wskazanie, kto jest wrogiem. Przyjrzyj się plakatom propagandowym i wskaż te, które dotyczą wojny polsko-bolszewickiej.
 

WOJNA
POLSKO-BOLSZEWICKA


Domena
publiczna


Domena
publiczna


Zbiory Muzeum Niepodległości


Zbiory Muzeum Wojska Polskiego


Domena
publiczna


Zbiory Muzeum Niepodległości

 

SŁOWNICZEK

BOLSZEWICY PROLETARIAT BURŻUAZJA ABDYKACJA PROPAGANDA DEZERCJA WŁOŚCIANIE KARTKA ŻYWNOŚCIOWA

Powrót

 

23%  

Następne

 
 

Lista lekcji