Lance do boju, szable w dłoń!
Polacy przeciw bolszewikom

    Obejrzyj plakat z kolekcji Muzeum Niepodległości. Uzupełnij tekst odpowiednimi słowami.
 


Zbiory Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Plakat przedstawia w centralnej części   siedzącego na koniu. Pokonuje on leżącego na ziemi  , którego można rozpoznać po   stroju i   na czapce. Po prawej stronie umieszczono   polskich  , których broni jeździec. Miało to pokazywać, że polska armia jest   dla  , a   jest wrogą ideą. Na drzewie wisi  , symbol  ,  którą pogardzali bolszewiccy najeźdźcy. 
Jak nazywał się artysta będący autorem plakatu? Ułóż rozsypane sylaby:
          

włościan

rodzinę

Józefa Piłsudskiego

SKO

czerwonym

bolszewika

komunizm

WŁA

LAS

narodu

tarczą

religii

ŁAW

DYS

kapliczka

CZY

gwieździe

 

SŁOWNICZEK

BOLSZEWICY PROLETARIAT BURŻUAZJA ABDYKACJA PROPAGANDA DEZERCJA WŁOŚCIANIE KARTKA ŻYWNOŚCIOWA

Powrót

 

36%  

Następne

 
 

Lista lekcji