Lance do boju, szable w dłoń!
Polacy przeciw bolszewikom

Na polecenie Moskwy w Polsce powstawały lokalne komitety komunistyczne. Starano się przeciągnąć polskich chłopów (włościan) i robotników na stronę bolszewickiej rewolucji. Przeczytaj komunikat Komitetu i zdecyduj, które zdania są prawdziwe.


Zbiory Muzeum Niepodległości w Warszawie

PrawdaFałszPytanie
Komitet Rewolucyjny chciał współpracować z władzami Polski.
Włościanie mieli zagwarantowaną nietykalność.
Komitet ogłaszał przejęcie fabryk i lasów.
Celem Komitetu było przywrócenie władzy carskiej w Rosji i Polsce.
Komitet skupiał całą władzę i nie przewidywał oddziałów lokalnych.
Dotychczasowa polska władza postrzegana była jako jarzmo i ucisk.

 

SŁOWNICZEK

BOLSZEWICY PROLETARIAT BURŻUAZJA ABDYKACJA PROPAGANDA DEZERCJA WŁOŚCIANIE KARTKA ŻYWNOŚCIOWA

Powrót

 

32%  

Następne

 
 

Lista lekcji