Garnki, suknie, miecze i inne dobra
Rzemiosła w dawnym Krakowie

Zabytki krakowskiego drukarstwa i introligatorstwa.  Zbiory Muzeum Krakowa
 

Długą tradycją w Krakowie mogą poszczyć się również zawody takie jak drukarz oraz introligator. Istniały już od czasów późnego średniowiecza, kiedy zaczął upowszechniać się wynalazek druku, co pozwoliło na wydawanie większej liczby książek. Introligatorzy natomiast dbali o odpowiednią oprawę woluminów. Nakład pracy i materiałów sprawiał, że książki przez długie wieki były towarem luksusowym. 
W Muzeum Krakowa możesz odnaleźć zbiory zabytków związanych z drukarstwem i introligatorstwem wieku XIX i XX. Jednym z najbardziej znanych twórców artystycznych opraw książek z tego okresu był pewien mieszkaniec Krakowa. Rozszyfruj wiadomość, aby poznać jego nazwisko.

Punkty:  


 

 

SŁOWNICZEK

LOKACJA RZEMIEŚLNIK WOLUMIN IGLARZ GRZEBIENIARZ KIELNIA WĘGIELNICA

Powrót

 

59%  

Następne

 
 

Lista lekcji