Garnki, suknie, miecze i inne dobra
Rzemiosła w dawnym Krakowie


Kraków - rysunek z XV wieku

Układ Starego Miasta jest typowy dla średniowiecznego założenia. Miasto było też położone obok siedziby władcy. Przyjrzyj się poniższemu planowi miasta i uzupełnij tekst.

 

 


WYK. RaNO - CC BY-SA 4.0

Głównym placem miasta był  , znajdziesz go w centralnej części zabudowań. W pewnym oddaleniu znajdował się  . Tuż nad rzeką -  

Wisłą

Rynek

Zamek

 

SŁOWNICZEK

LOKACJA RZEMIEŚLNIK WOLUMIN IGLARZ GRZEBIENIARZ KIELNIA WĘGIELNICA

Powrót

 

9%  

Następne

 
 

Lista lekcji