Garnki, suknie, miecze i inne dobra
Rzemiosła w dawnym Krakowie

  

Kołodziej przy pracy, domena publiczna

Uzupełnij luki w tekście wybranymi słowami.

Czasem, aby stworzyć jeden przedmiot, potrzeba było dwóch  . Tak było w przypadku   oraz  . Pierwszy z nich, nazywany również   wykonywał koła do wozów. Jako surowca używał   Następnie przekazywał je  , który wykonywał metalowe okucia. Podobnie było w przypadku bednarza, który wykonywał drewniane  . Metalowe   do nich również wykonywał kowal. 
Kowal nie był jednak jedynym rzemieślnikiem wykonującym potrzebne innym przedmioty z metalu. Oddzielnym zawodem był między innymi   produkujący, jak wskazuje jego nazwa  

gwoździe

rzemieślników

bednarza

drewna

gwoździarz

beczki

stelmachem

kowalowi

kołodzieja

obręcze

 

SŁOWNICZEK

LOKACJA RZEMIEŚLNIK WOLUMIN IGLARZ GRZEBIENIARZ KIELNIA WĘGIELNICA

Powrót

 

41%  

Następne

 
 

Lista lekcji