Garnki, suknie, miecze i inne dobra
Rzemiosła w dawnym Krakowie

        W ramach swoich obowiązków, członkowie cechów mieli wyznaczone odcinki murów,  których musieli bronić w przypadku ataku na miasto. 
Od nazw zawodów nazywano czasem baszty, których bronili poszczególnie rzemieślnicy. Do dnia dzisiejszego zachowała się w Krakowie Baszta  Pasamoników, której mieli bronić wytwórcy pasów. Swoje baszty mieli także stolarze, cyrulicy, bednarze, czapnicy, kowale, siodlarze, pierściennicy, blacharze, rzeźnicy i wiele innych cechów.
Czasem, gdy cech był mniej liczny, bronił baszty razem z przedstawicielami innych zawodów. W ten sposób od XVII wieku baszta grzebieniarzy była broniona wspólnie z cechem iglarzy i kartowników.
Spróbuj odgadnąć nazwy baszt przedstawionych na zdjęciach. 

Baszta Cieśli

Baszta Stolarzy

Baszta Pasamoników


 

 

SŁOWNICZEK

LOKACJA RZEMIEŚLNIK WOLUMIN IGLARZ GRZEBIENIARZ KIELNIA WĘGIELNICA

Powrót

 

77%  

Następne

 
 

Lista lekcji