Garnki, suknie, miecze i inne dobra
Rzemiosła w dawnym Krakowie

Czy wiesz, że również w podziemiach pod Sukiennicami kryje się historia? Znajduje się tam jeden z oddziałów Muzeum Historycznego Krakowa - Podziemia Rynku. Dzięki odnalezionym tam eksponatom i fragmentom średniowiecznych ulic można przenieść się w czasie i zobaczyć królewskie miasto z całkiem innej perspektywy. 

Fot. Krzyycho CC BY-SA 3.0

Fot. Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0

Fot. Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0

Fragmenty wystawy Podziemia Rynku. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Na wystawie możesz zobaczyć także konkretne przedmioty związane z życie mieszkańców Krakowa. Uzupełnij poniższe zdjęcie odpowiednimi fragmentami tak, aby powstała całość. Następnie odpowiedz na pytanie na kolejnym slajdzie.

 

SŁOWNICZEK

LOKACJA RZEMIEŚLNIK WOLUMIN IGLARZ GRZEBIENIARZ KIELNIA WĘGIELNICA

Powrót

 

18%  

Następne

 
 

Lista lekcji